Бързи бизнес кредити за финансиране на бизнес проекти.

Бизнес кредит с обезпечения

„Варна Кредит Груп“ отпуска краткосрочни бизнес кредити за финансиране на бизнес проекти.

Получателят на тези кредити обичайно е юридическо лице. Тези бизнес кредити са полезни при стартиране на нов бизнес проект или при нужда от оборотни средства. Те са незаменими при бизнеси със сезонен характер, където е необходимо да се осигурят средства за закупуване на материали или суровини и където възвращаемостта е в рамките на няколко месеца. Такива са например земеделие, туризъм и други.

Бизнес кредита трябва да бъде обезпечен от недвижимо имущество. За отпускането на бизнес кредити не се изисква предоставяне на бизнес план или доказване на доходи или вземания.

Начина на изплащане на бизнес кредита се определя чрез договаряне, като има различни варианти – равни (анюитетни вноски) или текущо изплащане само на лихвите и погасяване на главницата на края на периода.

Такси при кандидатстване и отпускане на бизнес кредита:

  • Без такса за разглеждане на документите
  • Без такса за оценка на имотите
  • Без такса усвояване
  • Без годишна такса за управление

Моля попълнете искането за бърз кредит или се свържете с нашите консултанти на посочените телефони.

Имаш нужда от помощ?
Довери се на професионалистите!