„Лош кредит”, „рисков клиент” – напоследък често започнахме да чуваме тези думи. В този ред на мисли, добре е открито и честно да обсъдим темата за последиците в случай на невъзможност за изплащане на кредита.

Според статистиките, до май 2012 почти една четвърт от всички кредити, отпуснати в страната, влизат в графата „лоши” – което означава, че техните получатели по една или друга причина нямат възможност да обслужват кредитите си.

Банките, разбира се, имат определени инструменти да се справят с лошите кредити например чрез запор на приходите, а ако клиентът е взел ипотечен кредит – принудителна продажба на заложеното имущество. Мерките изглеждат и са строги, но те не целят да направят банките и финансовите институции богати, а да покрият техния кредитен риск. Отделна тема е, че в повечето случаи необслужването на кредита е неумишлено и – често кредитополучателят просто няма възможност да плаща вноските по кредита навреме, или има моментни финансови затруднения – напускане на работа, сътресения в бизнеса и т.н.

Инструментите на небанковите институции като Варна Кредит са сходни като описаните по-горе. Недвижимото имущество се явява основна гаранция, защото ние не изследваме дохода и не търсим други гаранции и обезпечения (под формата на лични сметки и др.). Много важен фактор е, че и рискът който небанковите институции поемат, е много по-голям отколкото на банките, защото те работят с хора, които поради определени причини нямат възможност за финансиране от банки или искат изключително бърза реакция, респективно представляват по-сериозен „риск” за кредитора.

Имотът е нашата гаранция, че в случай на неизплащане на кредита, ние ще можем да покрием кредитния риск, който е много по-висок отколкото при банките. Това и обуславя много по-високия процент на лихвите.

Какво се случва, ако кредитополучателя не е в състояние да спазва погасителния план:

От формална гледна точка, по закон ако стигнете 6 неплатени вноски, имаме право да обявим имота за продажба. Но всъщност никой от бранша не желае такова развитие. Преди да стигнем до продажба, ние търсим всякакви варианти с които да Ви помогнем да продължите да обслужвате кредита си:
– увеличаване на периода на изплащане
– договаряне на периоди в които да изплащате само лихвите
– и др.

Целта на Варна Кредит, а и на останалите финансови институции, не е да придобием Вашия имот и да натрупаме печалба от неговата продажба – напротив. При продажбата ние взимаме само „дължимото”, останалото остава за Вас. Но за да получим възможно най-бързо дължимата сума, имотът се продава на цена под пазарната. Отделно покрай тази принудителна продажба ние бихме имали много други разходи – финансови и времеви. И не на последно място – ние не сме агенция за недвижими имоти и принудителната продажба на имота Ви е бреме за нас, не празник.

Ето затова продажба на имота е най-лошият сценарий както за Вас, така и за нас. Най-добрият сценарий е да Ви отпуснем добър кредит с добра лихва, който Вие да изплащате коректно и навреме. Понякога обаче, реалността се оказва някъде по средата.

Ние от Варна Кредит знаем, че времената са несигурни, и че за периода на изплащане на един кредит ситуацията може много да се промени – клиентът ни може да изгуби работата си, да спаднат приходите на неговата фирма и т.н. Полагаме усилия да водим открит диалог с Вас – нашите клиенти – за да сведем случаите на „лошите” кредити до минимум. А ако все пак това се случи – ще намерим най-добрия взаимноизгоден вариант.