Авансов кредит при продажба на имот.Погасяване след продажба!

Авансов кредит при продажба на имот

Ако сте решили да продавате Вашият имот то можете да получите кредит от нас. След успешната продажба на имота Вие ще погасите авансовия кредит. Като обезпечение на кредита служи самият имот – обект на продажбата. Подходящи за авансов кредит имоти са такива с добри възможности за продажба – на пазарна цена и в райони с активно търсене.

Важно:

Гарантирането на кредита става чрез учредяване на ипотека. Бъдещият купувач няма никакъв риск защото в деня на сделката ипотеката се отписва от нас и той получава имота без никакви тежести.

Размера на кредита се определя от предоставеното обезпечение и специфичните нужди и възможности на кредитополучателя, но обичайно не превишава 40 000лв.

Такси при кандидатстване и отпускане на кредит срещу идеална част от имот:

  • Без такса за разглеждане на документите
  • Без такса за оценка на имотите
  • Без такса усвояване
  • Без годишна такса за управление

Моля попълнете искането за бърз кредит или се свържете с нашите консултанти на посочените телефони.

Имаш нужда от помощ?
Довери се на професионалистите!