Този тип финансиране се предлага от банкови институции и небанкови организации сравнително от скоро, но придобива огромна популярност, заради икономическата криза и заради възможността да се борави гъвкаво и бързо с финансови средства.

Всъщност, бързите кредити се използват успешно в останалите страни, тъй като дават възможност на всеки, който има спешна нужда от пари, да ги получи за кратък срок.

Какво представляват бързите кредити?
Бързите кредитите представляват отпускане на малки суми за сравнително кратък период от време (от 6 месеца до 1 година). Масовото им предназначение е да осигурят бързо средства за най-спешни нужди, но кредитополучателят може да ги ползва за каквото намери за добре.

Как да изберем най-подходящата компания за бърз кредит?
Основното правилно при избора на компания, която да ви отпусне бърз кредит е да изберете фирма с опит, лицензирана като финансова институция. Задължително е да се запознаете с общите условия за предоставянето на услугата , които би са публикувани на интернет страницата на компанията. Също така, можете да направите неформално проучване на фирмите отпускащи такива кредити, като проверите какво е общото мнението за тях във форумите.

На какви изисквания трябва да отговаря човек, за да кандидатства?
Всяко лице над 18-годишна възраст, което е в състояние да осигури обезпечение, може да кандидатства за бърз кредит. Не се изисква никакво предварително предоставяне на документи, няма изискване за минимален доход, поръчител и т.н.

Какво е обезпечението?
Обезпечението е недвижим имот. Ясно е, че компаниите, които отпускат такъв вид кредити поемат голям риск. За да бъде покрит този риск, недвижимият имот служи като гаранция за изплащането на заема. Недвижимото имущество може да бъде жилищен имот, парцел, поземлен имот или друг имот, без ограничения.

Какви са лихвите?
Лихвите се определят в зависимост от големината на кредита, срока на изплащане и вида на недвижимия имот, който обезпечава заема. Месечните лихви са между 3 и 4%. Използвайте кредитният калкулатор тук, за да определите примерна месечната вноска по кредита.

Как да кандидатстваме за бърз кредит от Варна Кредит Груп?
Кандидатстването е онлайн, а процедурата – опростена и лесна:

1) попълвате формата за кандидатстване.

2) по телефона получавате предварително одобрение и час за среща за разглеждане на необходимите документи, определяне размера на заема и подходящ за вас погасителен план. След представяне на необходимите документи получавате одобрение в рамките на един работен ден.

3) наш оценител изготвя оценка на недвижимото имущество, гарантиращо вашия кредит. Оценката се изготвя безплатно за вас.

4) подписва се договор за заем и учредяване на ипотека. Ипотеката гарантира заема, а имотът остава ваша собственост.

5) при представяне на удостоверение за тежести от Агенция по вписванията, парите постъпват по сметката му до минути.