Как Да Получа Кредит - Варна Кредит Груп

Как Да Получа Кредит

„Варна Кредит Груп“ отпуска кредити гарантирани от недвижимо имущество, на територията на гр. Варна.

 • Попълвате кратката формата за кандидатстване вдясно, като попълните информацията необходима за искания от вас кредит и неговото обезпечение.
 • По телефона получавате предварително одобрение и час за среща за разглеждане на необходимите документи, определяне размера на заема и подходящ за вас погасителен план. След представяне на необходимите документи получавате одобрение в рамките на един работен ден.
 • Наш оценител изготвя оценка на недвижимото имущество, гарантиращо Вашия кредит. Оценката се изготвя безплатно за вас.
 • Подписваме договор за заем и учредяване на ипотека. Ипотеката гарантира заема, а имотът остава ваша собственост.
 • При представяне на удостоверение за тежести от Агенция по вписванията, сумата се усвоява по ваша банкова сметка без такси за усвояване и управление.
 • Кредитът се погасява в договорения срок. При изплащане на кредита в пълен размер „Варна Кредит Груп“ заличава ипотеката от вашия имот. Обезпечение по кредита: Всеки кредит отпуснат от „Варна Кредит Груп“ е гарантиран /обезпечен/ от някакъв вид недвижимо имущество като: жилищен имот, парцел, поземлен имот,замеделски земи и други. Имотът служи като гаранция за изплащането на заема. Имуществото, което ще послужи за обезпечение, трябва да бъде ваша собственост. Възможно е собственик на имот да гарантира вашия кредит, като стане ваш поръчител.

Необходима документация за кандидатстване за кредит:

 • За кандидатстването са необходими лична карта и документи за собственост на имота.
 • За ипотеката са необходими лична карта, документ за собственост, данъчна оценка и скица и удостоверение за тежести.
 • За определени райони на гр. Варна и региона може да е необходима кадастрална карта или други документи по преценка на нотариуса.
 • „Варна Кредит Груп“ работи без такса за разглеждане на документите при отпускане на кредит.

Такси при кандидатстване и отпускане на кредит:

 • Без такса за разглеждане на документите.
 • Без такса за оценка на имотите.
 • Без такса усвояване.
 • Без годишна такса за управление.

Изисквания към кредитополучателя:

При отпускането на кредити, няма изискване за представяне на трудов договор, но е нужен ясен план на вашите разходи и реалния ви доход, за да се определи месечната вноска в погасителния план.

Наш кредитен консултант ще ви помогне да уточните срока, размера и погасителните вноски по кредита. Имате възможност да избирате между различни на погасяване – да плащате равни месечни вноски за целия период или само лихва всеки месец, а накрая на периода да погасите цялата главница. Кредитът ви може да бъде погасен и предсрочно съгласно условията по договора.

Срок: минималния срок за кредит е 3/три/ месеца.

Минималния размер на заемите, които опускаме е 2 000 лв. и се определят от вашите нужди и възможности за погасяване, както и от стойността на обезпечението ви.

Лихвените нива се определят след оценка на риска по кредита. Вноските по кредита се превеждат по банков път на „Варна Кредит Груп“.

Договора за заем се подписва преди нотариалното учредяване на ипотеката.

Имаш нужда от помощ?
Довери се на професионалистите!