Когато кандидатствате за кредит срещу ипотека във финансова институция (не в банка), имайте предвид, че лихвите за този тип кредити варират между 4-6% месечно в зависимост от нивата на обезпечение. Това възлиза на 48-70% годишно. Макар и стъписващ, този процент е оправдан заради високия кредитен риск, който поема кредиторът. А кредитният риск е висок, защото клиентите на тези финансови институции обикновено не прибягват до банкови кредити. Причините за това са различни:

  1. Клиентите вече имат един или повече кредита
  2. Нуждаят се от изключително бърза реакция – до дни
  3. Доходът им не се изследва и не влияе върху одобрението за кредит

Гореописаните лихвени проценти са средните за бранша на финансовите институции. Възможно е да намерите оферта с по-ниски лихви, но при тях обичайно има първоначална такса, която може да достигне 10 – 15% от размера на кредита, което в крайна сметка го оскъпява. Винаги четете внимателно и се информирайте какво представляват различните такси.

При нас във Варна Кредит не заплащате такива такси. Поемате само разходите към трети лица – нотариус, служби за вадене на скици и други документи.

Средната сума на отпусканите кредити от небанкови финансови институции обичайно е около 15 хиляди лева, а средния период на изплащане – около 2 години.

Преди да Ви отпуснем ипотечен кредит, имотът който предлагате за обезпечение, се оценява от оценител. Това е наш служител, който има голям опит в сферата на строителството и недвижимите имоти и може бързо и компетентно да прецени пазарната стойност на имота, а оттам – и стойността, на която Варна Кредит би могла да го продаде в случай, че при непогасяване на кредита се наложи принудителна продажба.

Обикновено отношението на кредита към стойността е 40 на 100. Например – ипотекирате имот, който сте придобили за сумата от 40 хиляди лева. Оценителят преценява, че в сегашните пазарни условия би могъл да се продаде за 37 500 хиляди. Следователно на Вас можем да отпуснем ипотечен кредит в размер на 15 хиляди лева (40%).

Обичайната процедура за кандидатстване за бърз ипотечен кредит във Варна Кредит, а и в останалите небанкови финансови инстуции, се свежда до следното:

  1. Свързвате се с нас, по телефон или по имейл, като предоставяте информация за размера на желания кредит и за имота, който предлагате като обезпечение.
  2. Обаждаме Ви се по телефона за предварително одобрение и за да си уговорим среща, на която финално уточняваме размера на кредита и разглеждаме необходимите документи.
  3. До 1 работен ден получавате официално одобрение.
  4. Нашият оценител прави безплатен оглед и оценка на имота.
  5. Сключваме договор за заем и учредяване на ипотека.
  6. Предоставяте удостоверение за тежести върху имота от Агенцията по вписванията – след което получавате сумата по сметката си.

Ако все още имате колебания дали да кандидатствате за ипотечен кредит, свържете се с нас. Ще отговорим на всички Ваши въпроси и ще Ви помогнем с документите, необходими за получаване на бърз ипотечен кредит.